Disclaimer / Privacy Statement

Privacy Statement

Averus Financial Services is een handelsnaam van Alcredis Finance B.V. Het contact dat u - als klant of potentiële klant - met Averus heeft, loopt voornamelijk via de telefoon, post en tegenwoordig ook steeds meer via internet. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat wij alle informatie die wij van u ontvangen beter kunnen stroomlijnen om u (nog) sneller en beter van dienst te zijn. Nieuwe ontwikkelingen betekenen ook nieuwe uitdagingen. Als onderdeel van de Louwman Groep kan Alcredis Finance B.V. met de andere bedrijven binnen de groep bepaalde activiteiten gezamenlijk uitvoeren en de dienstverlening aan u nog verder uitbreiden.

Bescherming van persoonsgegevens
Averus respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor Averus dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Gebruik van persoonsgegevens
Als financiële dienstverlener levert Averus producten en diensten op financierings-, lease, en verzekeringsgebied. Bij het afsluiten van een product, het afnemen van een dienst of wanneer u contact met Averus heeft, legt Averus persoonsgegevens vast. Averus verwerkt deze persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van uw financiële dienst, ter voorkoming of bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen bij externe partijen zoals BKR. Doel hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Uw persoonsgegevens kan Averus gebruiken om u gericht te informeren over financiële diensten die voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast kan Averus u informatie van de andere bedrijven binnen de Louwman Groep aanbieden. Als u hier geen prijs op stelt, dan kunt u dit schriftelijk melden bij Averus. Helaas worden bedrijven, zo ook Averus, soms geconfronteerd met ten onrechte ingediende claims of declaraties. Hiermee zijn Averus en zijn klanten niet gebaat. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om dit soort misbruik tegen te gaan.

Klachten
Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Neemt u in zo'n geval eerste contact op met uw adviseur of contactpersoon. Wilt u toch een klacht indienen dan kan dit via onze website (contact) of schriftelijk naar Averus o.v.v. klacht. Als wij er naar uw mening niet in slagen om het probleem tot uw tevredenheid op te lossen, kunt u, indien u een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zich wenden tot: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-FKLACHT: 0900-3552248, www.kifid.nl.